یک تغییر دیگر در باشگاه استقلال

آجرلو در بدو ورود به استقلال تغییراتی در این باشگاه داده.

آجرلو در بدو ورود به استقلال تغییراتی در این باشگاه داده.

 بعد از حضور مدیرعامل جدید در استقلال وی بلافاصله چندین حکم در پست های سرپرستی، مدیریت اجرایی، مدیریت رسانه و … صادر کرد تا به امور تیم و باشگاه سرعت بدهد اما ظاهرا آجورلو تغییرات دیگری هم خواهد داشت.قرار است تغییرات در امور بین الملل باشگاه استقلال صورت بگیرد و فردی که پیش از این در استقلال حضور داشت به این سمت برگردد. حامد افضلی که بعد از حضور سعادتمند از سمت خود کنار رفت با حضور آجورلو مجددا به کار خود بازخواهد گشت. پیش از این کاظم قیم در سمت معاون بین الملل باشگاه استقلال فعالیت می کرد.