یک استقلالی حرف‌های بازیکنان تیم‌ملی را «چیپ» خواند!

ملی پوشان بعد از بازی لبنان از فدراسیون فوتبال به خاطر تدارکات و پشتیبانی انتقاد کردند.

ملی پوشان بعد از بازی لبنان از فدراسیون فوتبال به خاطر تدارکات و پشتیبانی انتقاد کردند.

ادموند اختر مهاجم سابق استقلال در واکنش به پست مشترک بازیکنان تیم ملی و اعتراض آنها به پاداش ها و همینطور لباس های شان می گوید: «بازیکنان اینقدر بزرگ هستند که نباید با این حرف های چیپ کام هواداران را تلخ کنند. اینکه ما پاداش نگرفتیم یا لباس مان کهنه است…. الان وقت گفتنش نبود. بازیکنان حق است قولی که فدراسیون داده، عملی شود ولی بازیکنان ما ندار نیستند که لنگ پاداش هایشان باشند. می دانم همه آنها دنبال شاد کردن دل هواداران هستند. این حرف شان هم تلنگری به فدراسیون فوتبال بوده تا به آنها بیشتر توجه کند.»