یکی از دروازه‌بان‌های استقلال به فولاد می‌رود!

فولاد سپاهان اصفهان یکی از دواره بانان آبی پوشان پایتخت را می خواهد

باشگاه فولاد یک دروازه بان از استقلال قرض می گیرد.
فولادی‌ها پیشنهادی به باشگاه استقلال داده و خواستار جذب قرضی یا قطعی رشید مظاهری یا حسین حسینی یکی از دروازبانان استقلال شده اند.