گرانترین قرارداد لیگ بسکتبال مشخص شد

در بسکتبال هم بازیکنان حقوق میلیاردی دریافت می‌کنند.

امسال دستمزدها در لیگ برتر بسکتبال ایران هم افزایش داشت و برای بعضی بازیکنان دو برابر شد. امیر صدیقی بازیکن شهرداری گرگان با تائید این موضوع می گوید: «در حال حاضر گرانترین بازیکن لیگ حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرارداد بسته است.» در سال گذشته بعضی از بسکتبالیست ها به خاطر تفاوت عمده رقم قراردادشان با والیبالی ها انتقاد داشتند ولی امسال راضی به نظر می رسند.