گاف صدا و سیما/ گفت‌وگوی محرمانه‌ای که منتشر شد!

مسئله احتمال انفجار در گفت و گوی محرمانه با صداوسیما در زیرنویس شبکه خبر منتشر شد.

مسئله احتمال انفجار در گفت و گوی محرمانه با صداوسیما در زیرنویس شبکه خبر منتشر شد.

شبکه خبر، در اخبار تکمیلی حادثه لرزش زمین در خرم‌آباد، مصاحبه با مدیر بحران استان لرستان را محرمانه معرفی کرد و در زیرنویس آورد.

گاف صدا و سیما/ گفت‌وگوی محرمانه‌ای که منتشر شد!