کیهان: سفر مسکو موفق بود/ با نگاه به شرق، مردم طعم خدمت واقعی را می چشند،انقلاب اسلامی هم رونق خواهد گرفت

مشکل غربزده‌ها آدامس پوتین نیست، کسادی دکان دونبش صرافی و دلالی آنها و موفقیت سفر مسکوست.

کیهان با حمله به منتقدان بی احترامی کردن به رئیس جمهور در سفر روسیه نوشت:مشکل غربزده‌ها آدامس پوتین نیست، کسادی دکان دونبش صرافی و دلالی آنها و موفقیت سفر مسکوست.

به فضل خدا اگر نگاه هوشمندانه و عاقبت‌اندیش به شرق و بازارهای نزدیک، اجرایی شود و دولت، باوجود شیطنت دشمنان و تحریک‌کنندگانِ غوغازیستِ کنارزده شده، بتواند تمرکز خود را بر حل مشکلات موجود حفظ کند، به زودی مردم طعم خدمت واقعی و انتخاب حقیقی را خواهند چشید و چهل‌وچهارمین سال انقلاب اسلامی، آغاز دوران رونق ایران خواهد شد.