کنایه دستیار فرهاد به مدیر استقلالی

هنوز کسی نمی‌داند مدیران استقلال رفته‌اند یا مانده‌اند.

صالح مصطفوی دستیار فرهاد مجیدی هم وارد جنگ با مدیریت شده و به مدیران این باشگاه کنایه می زند. در حالی که هنوز هواداران نمی دانند تکلیف چیست و آیا مدیران رفته اند یا مانده اند، صالح مصطفوی پیامی کنایه آمیز برای آنها منتشر کرد.

کنایه دستیار فرهاد به مدیر استقلالی