کاخ سفید در ۱۵۰سال۲۹ رئیس جمهور دیده اما دانشگاه هاروارد فقط ۹ رئیس

دکتر وحید کریمی‌پور استاد فیزیک دانشگاه شریف معتقد است در کشور ما هر دولتی که سرکار می‌آید بلافاصله شروع می‌کند به عوض کردن رؤسای دانشگاه‌ها، کاری که در کشورهای توسعه‌یافته حتی در مورد مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی هم انجام نمی‌شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:دکتر وحید کریمی‌پور استاد فیزیک دانشگاه شریف معتقد است در کشور ما هر دولتی که سرکار می‌آید بلافاصله شروع می‌کند به عوض کردن رؤسای دانشگاه‌ها، کاری که در کشورهای توسعه‌یافته حتی در مورد مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی هم انجام نمی‌شود.

دردناک‌تر این است که این دولت‌ها هیچ کدام برنامه‌ای برای رشد علم یا حمایت از دانشگاه و به طور کلی توسعه علمی و صنعتی ندارند و عطش آنها برای فتح دانشگاه‌ها تنها ناشی از اشتیاقشان برای تزریق بورسیه‌های کم‌کیفیت به عنوان عضو هیئت علمی، سخت‌تر کردن قواعد گزینش و بدتر از همه اعطای مدارک صوری به بعضی از افراد و وابستگان است.

هیچ کدام از این دولت‌ها نمی‌فهمند که کارکردهای دانشگاه بسیار فراتر از رقابت‌های سیاسی بین اصحاب قدرت است و پیامدهای آن نیز بسیار طولانی‌تر از عمر این یا آن دولت است و گاه سیر تحول یک کشور را برای یک عصر دربرمی‌گیرد. برای مقایسه نگاه کنیم به آمریکا که از سال ۱۸۶۹ تاکنون یعنی در فاصله یکصد و پنجاه سال ۲۹ رئیس‌جمهور متفاوت به کاخ سفید راه یافته‌اند، اما در همین مدت دانشگاه هاروارد تنها ۹ رئیس دانشگاه داشته است.آیا تعجبی دارد که صدها هزار نفر از ایرانیان متخصص به چنین کشوری مهاجرت کنند؟