پیش بینی یک نماینده درباره احتمال رای نیاوردن وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

نماینده بروجرد در مجلس گفت: مهم‌ترین نقطه قوت آقای فیاضی کار و سابقه مسئولیت در مرکز پژوهش‌های مجلس است. از این رو با شناختی که نسبت به حوزه آموزش کشور دارد می‌تواند این وزارتخانه را به نحو احسن اداره کند.

فارس نوشت:نماینده بروجرد در مجلس گفت: مهم‌ترین نقطه قوت آقای فیاضی کار و سابقه مسئولیت در مرکز پژوهش‌های مجلس است. از این رو با شناختی که نسبت به حوزه آموزش کشور دارد می‌تواند این وزارتخانه را به نحو احسن اداره کند.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد ، در رابطه با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم قضاوت هایی که در رابطه با این گونه افراد در فضای مجازی و رسانه ها منتشر می شود نباید بر نتیجه نهایی تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: قضاوت نهایی باید مبتنی بر تکمیل شناخت و بالا رفتن سطح آگاهی نمایندگان از افراد باشد. طبیعتاً نشست ها و جلساتی که در کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف برگزار می شود و توضیحاتی که وزیر پیشنهادی در این جلسات ارائه می دهد باید مبنای تصمیم گیری باشد نه فضاسازی های رسانه ای.

نماینده مردم بروجرد درمجلس با بیان اینکه آقای فیاضی دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است، گفت: فعالیت های مرتبط با حوزه آموزش و پرورش در طول سالهای متمادی و همچنین فعالیت در مرکز پژوهش های مجلس به عنوان معاون مرکز جزء نقاط قوت وی است.همچنین آقای فیاضی دید آرمانگرایی نسبت به حوزه آموزش و پرورش دارد.

گودرزی افزود: نقطه ضعف وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش این است که وی فعالیت عملی در حوزه اداری و آموزشی کمی دارد البته کار کردن در حوزه آموزش و پرورش ضامن مدیریت در این حوزه نیست و همچنین کار نکردن هم به معنای عدم توفیق در چنین فضای مدیریتی نخواهد بود که تمام این موارد باز می‌گردد به خمیر مایه خود فرد که چقدر می‌تواند بر اوضاع مسلط شود و به نحوه احسن اداره کند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط مجلس رای آوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بسیار سخت است، اما این موضوع کمک می‌کند که وزیر بتوانند با تشریح برنامه های خود و تبیین نگاه و جهت گیری درست نمایندگان مجلس را قانع کند. از این رو نقش اصلی برای اخذ رای اعتماد در خصوص آقای فیاضی خود وی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه برخی‌ها در مجلس به دنبال متشنج کردن فضا علیه وزیر پیشنهادی هستند که این شایسته و زیبنده نیست، بیان کرد: قضاوت ابتدایی درباره وزیر پیشنهادی درست نیست زیرا باید ابتدا برنامه های وزیر پیشنهادی را شنید سپس درباره حضور وی در جایگاه وزارت آموزش و پرورش تصمیم گیری کرد.

گودرزی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین نقطه قوت آقای فیاضی برای به عهده گرفتن وزارت آموزش و پرورش چیست؟، گفت: مهم‌ترین نقطه قوت آقای فیاضی کار و سابقه مسئولیت در مرکز پژوهش‌های مجلس است. زیرا این نهاد بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی به حساب می آید از این رو با شناختی که نسبت به حوزه آموزش کشور با توجه به سابقه حضورش در مرکز پژوهش‌ها دارد می‌تواند این وزارتخانه را به نحو احسن اداره کند.