٢٠٠٠ تذکر به پوشش نامناسب مسافران متروی مشهد، فقط در یک ماه

در ۳۶ ایستگاه و ۱۳۰ ناوگان هم اکران‌های محیطی اجرا شده است.

چند ثانیه نوشت : در ۳۶ ایستگاه و ۱۳۰ ناوگان هم اکران‌های محیطی اجرا شده است.

نیروهای «آمران به معروف» در مترو مشهد، تنها در مرداد ماه بیش از ۲۰۰۰ تذکر به «پوشش نامناسب» در ایستگاه‌های قطار شهری داده‌اند.

 

در ۳۶ ایستگاه و ۱۳۰ ناوگان هم اکران‌های محیطی اجرا شده است.

 

 

٢٠٠٠ تذکر به پوشش نامناسب مسافران متروی مشهد، فقط در یک ماه