وقتی اضطراب واژه سال کودکان می‌شود

کودکان انگلیسی با گذشت نزدیک به دو سال از همه‌گیری کرونا «اضطراب» را به عنوان واژه سال ۲۰۲۱ انتخاب کردند.

ایرنا نوشت: کودکان انگلیسی با گذشت نزدیک به دو سال از همه‌گیری کرونا «اضطراب» را به عنوان واژه سال ۲۰۲۱ انتخاب کردند.

انتشارات دانشگاه آکسفورد بیش از یک دهه است که تکامل زبان کودکان و نحوه استفاده آنها را از زبان برای ابراز احساسات و تجربیاتشان، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. محققان این انتشارات بزرگ، امسال با توجه به تاثیر کرونا روی آموزش و نگرانی‌ها درباره سلامت روان کودکان، سلامت را به عنوان تمرکز تحقیق خود انتخاب کردند.

پژوهشگران در این مطالعه بیش از ۸ هزار کودک بین ۷ تا ۱۴ سال از ۸۵ مدرسه انگلیسی را به عنوان جامعه آماری گزینش کردند و از آنها خواستند اولین لغاتی را که برای صحبت درباره سلامتی استفاده می‌کنند، انتخاب کنند. اضطراب (anxiety) با کسب ۲۱ درصد آراء کودکان به عنوان واژه سال انتخاب شد و پس از آن ۱۹ درصد از کودکان واژه چالش برانگیز (challenging) و ۱۴ درصد از آن‌ها واژه انزوا (isolate) را انتخاب کردند. سلامت (wellbeing) و تاب‌آوری (resilience) نیز به ترتیب با کسب ۱۳ و ۱۲ درصد آرا در مقام ۴ و ۵ این تحقیق ایستادند.

جو جنکینز (Joe Jenkins)، مدیر اجرایی تاثیر اجتماعی انجمن کودکان انگلیس، اذعان کرد این که اضطراب به عنوان لغت سال کودکان انتخاب شده نگران کننده است اما با توجه به تمام محدودیت‌ها و تغییراتی که به کودکان اعمال شد چندان عجیب و غیرمنتظره نیست.