واگذاری استقلال و پرسپولیس به کجا رسید؟

روزهای قبل از دربی تا روزهای آینده، روزهای تعیین تکلیف در مورد شرایط پذیرش این دو شرکت در بورس است و تضمین موفقیت و سودآروی آن‌ها برای ما نیز اهمیت زیادی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از قربانزاده نوشت: روزهای قبل از دربی تا روزهای آینده، روزهای تعیین تکلیف در مورد شرایط پذیرش این دو شرکت در بورس است و تضمین موفقیت و سودآروی آن‌ها برای ما نیز اهمیت زیادی دارد.

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس؛ روزهای قبل از دربی تا روزهای آینده، روزهای تعیین تکلیف در مورد شرایط پذیرش این دو شرکت در بورس است. این دو باشگاه به دلیل هواداران بسیاری که دارند، تضمین موفقیت و سودآروی آن‌ها برای ما نیز اهمیت زیادی دارد و از طرف دیگر نوع واگذاری آن‌ها نیز مهم است.

او تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که سرنوشت خصوصی سازی در این دو باشگاه، سرنوشت مطلوبی باشد که وضعیت آن‌ها را بعد از واگذاری نسبت به قبل بهتر کند. از طریق مدل‌هایی مانند افزایش سرمایه از محل صرف سهام که پول به خود باشگاه وارد می‌شود و باعث می‌شود که باشگاه سودآوری داشته باشد.

قربانزاده گفت: هر دو باشگاه متقاضی بورسی شدن هستند و مذاکره با مدیران عامل آن‌ها ادامه دارد، به ویژه با موضوع کمیته حرفه‌ای سازی که الزام AFC است، که تعیین تکلیف مالکیت یگانه این دو باشگاه مشخص شود. در این حوزه نیز تدابیری در حال صورت است و با رایزنی‌هایی که با وزارت ورزش اتفاق می‌افتد، می‌توانیم این امکان را فراهم کنیم که با تدابیری مصوبه کمیته حرفه‌ای سازی را بگیریم تا مالکیت دوگانه صورت نگیرد. اما واگذاری آن‌ها از طریق بورس را علی رغم جدیتی که وجود دارد، با یک آرامشی دنبال می‌کنیم تا مخاطره خصوصی سازی‌هایی همچون هفت تپه و مغان برای این دو باشگاه اتفاق نیفتد.