واکنش کیهان به اظهارنظرهایی که این روزنامه را همسو با اسرائیل می داند

روزنامه کیهان در حالی که دولت رئیسی بدنبال یافتن راه مناسب برای اجرای برجام است، همچنان به مدافعان پیشین برجام حمله می کند.

روزنامه کیهان در حالی که دولت رئیسی بدنبال یافتن راه مناسب برای اجرای برجام است، همچنان به مدافعان پیشین برجام حمله می کند.

این روزنامه نوشته است:این روزها که اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران داغ است و اروپا و آمریکا برای توافق با ایران و کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین لحظه‌شماری می‌کنند؛ باز هم این جریان سیاسی در قامت سخنگویان آمریکا پیشنهاد تسریع در توافق بدون اخذ ضمانت می‌دهند. آنها مخالفان برجام را به همسویی با اسرائیل متهم می‌کنند غافل از اینکه همراهی عجیب و غریب‌شان با برجام و توافق به هر قیمتی، نمونه دیگری از بازی آنها در زمین آمریکاست.