واکنش به تبلیغ سلبریتی‌ها برای ارائه مدارک دانشگاهی

 شریفی گفت: تبلیغ سلبریتی‌ها برای ارائه مدارک دانشگاهی غیر قانونی است و مجوز آن‌ها از سوی وزارت علوم باطل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: شریفی گفت: تبلیغ سلبریتی‌ها برای ارائه مدارک دانشگاهی غیر قانونی است و مجوز آن‌ها از سوی وزارت علوم باطل خواهد شد.

درپی تبلیغ برخی سلبریتی‌ها درباره اعطای مدرک تحصیلی در موسسات آموزشی، محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره تبلیغ سلبریتی‌ها برای ارائه مدارک دانشگاهی از سوی برخی نهادهای غیرقانونی به عموم مردم در فضای مجازی گفت: انجام این امر به شدت غیر قانونی است و حتی اگر به افراد هم مدرک دانشگاهی ارائه شود به هیچ عنوان مورد تاکید سازمان‌ها و ارگان‌های متفاوت و وزارت علوم نیست.

او افزود: عموم مردم باید حواس خود را جمع کنند تا فریب افراد سودجود را نخورند؛ چرا که این تبلیغات باعث آسیب به جامعه خواهد شد.

شریفی درباره نظارت وزارت علوم برای جلوگیری از تخلف‌های علمی به منظور ارائه مدارک غیر قانونی به افراد گفت: در حوزه پژوهشی اگر موسساتی در زمینه نشریات و موسسات پژوهشی هرگونه گواهی جعلی منتشر یا صادر کنند از سوی وزارت علوم باطل خواهد شد و اسامی آن‌ها در لیست‌های نامعتبر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر مقاله یا موسسه‌ای هم در زمینه‌های غیر قانونی فعالیت داشته باشند مجوزش را باطل خواهیم کرد.