واکسن کرونا به‌مثابه جلیقه ضد گلوله

علیرغم تزریق میلیون‌ها دز واکسن مرگ‌ومیرها در پیک ششم کرونا مجدد افزایش پیدا کرد طوری‌که درمیان فوتی‌ها افراد واکسن زده هم بودند، با این وجود کارشناسان معتقدند واکسن‌ها همچنان اثرگذاری خودشان را علیه ویروس کرونا دارند اما واکسن زدن به معنای رویین‌تن شدن نیست.

علیرغم تزریق میلیون‌ها دز واکسن مرگ‌ومیرها در پیک ششم کرونا مجدد افزایش پیدا کرد طوری‌که درمیان فوتی‌ها افراد واکسن زده هم بودند، با این وجود کارشناسان معتقدند واکسن‌ها همچنان اثرگذاری خودشان را علیه ویروس کرونا دارند اما واکسن زدن به معنای رویین‌تن شدن نیست.

دکتر حسین کرمانپور، رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا در این باره گفت: «جلیقه ضد گلوله برای آن است که اگر گلوله به بدن شما برخورد کرد از شما حفاظت کند، اما اگر گلوله به سر بخورد فرد زنده می‌ماند؟ واکسن‌ها تا این لحظه ثابت کردند که صرفاً جلیقه‌های ضد گلوله خوبی هستند. فردی که جلیقه ضد گلوله بپوشد آیا درون مواد مذاب می‌رود؟ این درحالی‌ست که بارها گفته شد افراد زیر یک سقف تجمع نکنند، متاسفانه جاهایی که تجمع‌های بیش از ۱۰ نفر در محیط بسته وجود دارد حجم ویروس بالا می‌رود، حجم ویروس هم که بالا برود درگیری ریوی و تنفسی بیمار بیشتر می‌شود.»