هوای شمال هم آلوده شد/ چرایی آلودگی های اخیر از زبان یک نماینده

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در خصوص چرایی آلودگی های اخیر هوای شهرهای شمالی کشور، عواملی چون افزایش خودرو، ازدیاد کارخانجات و تغییر شرایط اقلیمی را از جمله علل این موضوع عنوان کرد.

ایسنا نوشت:نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در خصوص چرایی آلودگی های اخیر هوای شهرهای شمالی کشور، عواملی چون افزایش خودرو، ازدیاد کارخانجات و تغییر شرایط اقلیمی را از جمله علل این موضوع عنوان کرد.

سیدکاظم دلخوش ، درخصوص چرایی آلودگی های اخیر هوای شهرهای شمالی کشور بیان کرد: اگرچه آلودگی هوا در شهرهای شمالی مانند تهران نیست، ولی به هر شکل علل و عواملی در این خصوص دخیل است؛ سالانه یک میلیون خودرو به خودروهای کشور اضافه می شود، ساخت و ساز و تغییر شرایط اقلیمی و شرایط جوی نیز در این خصوص حائز اهمیت است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین خصوص توضیح داد: ما از جمله کشورهای خشک جهان هستیم و به سوی خشکی پیش می رویم و متاسفانه نزولات آسمانی ما هم کاهش پیدا کرده است، البته ازدیاد کارخانجات هم مزید بر علت است که همه این موارد باعث آلودگی هوا می شود.

دلخوش بیان کرد: هر سه قوه، تمامی نهادها و دستگاه ها و همچنین همه مردم باید در حفظ محیط زیست کشور تلاش کنند، بی توجهی به محیط زیست کشور می تواند خطرآفرین باشد چرا که تخریب محیط زیست می تواند تهدیدی برای جان انسان ها باشد.