هلال احمر ۶۰ میلیون دز واکسن وارد کرد

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر درمورد ورود آخرین محموله تعهدی واکسن کرونا توسط هلال احمر به کشور گفت: از اکنون تا دو ماه آینده ذخیره واکسن کرونا داریم و این ذخیره بسیار بالا است.

ایرنا نوشت: سخنگوی جمعیت هلال‌احمر درمورد ورود آخرین محموله تعهدی واکسن کرونا توسط هلال احمر به کشور گفت: از اکنون تا دو ماه آینده ذخیره واکسن کرونا داریم و این ذخیره بسیار بالا است.

محمدحسن قوسیان مقدم روز یکشنبه افزود: آخرین تعهد ما این بود که در اکتبر ۶۰ میلیون دز وارد کنیم و امروز (یکشنبه) آخرین محموله تعهدی واکسن کرونا تهیه شده توسط هلال احمر برای واکسیناسیون هموطنان وارد کشور شد.

وی ادامه داد: اکنون سفارش جدیدی ثبت نکرده ایم و اگر بر اساس اعلام نیاز، ستاد ملی کرونا تصویب بکند، جمعیت هلال احمر همچون گذشته شروع به از سرگیری واردات واکسن کرونا به کشور می کند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر افزود: تعهد هلال احمر در دو ماه گذشته به این صورت بود که در شهریور ماه، ۲۰ میلیون دز و همچنین۱۲ میلیون دز در دهه اول مهر ماه وارد کند و تا کنون حدود ۹۲ میلیون دز واکسن کرونا توسط هلال احمر وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: حتی اگر ۹۰ میلیون دز هم تزریق شده باشد، برای دو ماه آینده هم ذخیره داریم و همچنین اگر روزی یک میلیون تزریق واکسن در کشور داشته باشیم، اکنون مشکلی برای واکسیناسیون در کشور نیست.

قوسیان مقدم درمورد عملکرد جهادی جمعیت هلال احمربرای واردات واکسن کرونا به کشور واکنش نشان داد و افزود: امروز باید جشن بگیریم و به هلال احمر مدال دهیم که دغدغه واکسن کشور را رفع کرد.