نوباوه : موضع گیری مرکز پژوهش ها در مخالفت با طرح صیانت «اهانت به مجلس» است

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در شرح وظایف مدیر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تجدیدنظر شود.

فارس نوشت:نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در شرح وظایف مدیر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تجدیدنظر شود.

بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران ، با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس قانونا حق ندارد که در مورد موضوعات و طرح‌های در دستورکار اطلاعیه بدهد و موضع‌گیری کند بلکه تنها می‌تواند نظر مشورتی و کارشناسی بدهد.

وی افزود: در ارتباط با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پس از ارجاع این طرح از کمیسیون ویژه به مرکز پژوهش‌ها این مرکز با صدور اطلاعیه با آن مخالف کرده که این کار قانوناً درست نیست.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: بررسی و موافقت و مخالفت در طرح‌های دستورکار مجلس در حوزه کاری مرکز پژهش‌های مجلس نیست و این مرکز فقط می‌تواند نظر مشورتی بدهد و مخالفت و موافقت وی با یک طرح محمل قانونی ندارد.

نوباوه خاطرنشان کرد: این رفتار مرکز پژوهش‌ها در اعلام نظر و مخالفت با طرح در دستورکار و به عنوان مثال طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی اهانت به مجلس است و نباید اتفاق بیفتد.

وی افزود: باید در شرح وظایف مدیر و کارکنان مرکز پژوهش‌های مجلس تجدیدنظر صورت گیرد و از تداوم این مسیر که این مرکز بخواهد با طرحی مخالفت یا موافقت کند ممانعت به عمل آید.