نمره یک نماینده به شاخص های اقتصادی دولت روحانی/ وضعیت فقر در جامعه بدتر شده

دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص های اقتصادی و عمل به اصول برنامه ششم توسعه نمره زیر ۱۰ دریافت می کند.

ایلنا نوشت:دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص های اقتصادی و عمل به اصول برنامه ششم توسعه نمره زیر ۱۰ دریافت می کند.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی سخنانی درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: اگر معدل عملکرد دولت در شاخص ها را بگیریم، اکثر نمراتی که دولت دریافت می کند، زیر ۱۰ است و در مقایسه با اهداف برنامه ششم فاصله زیادی دارد.

دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص های اقتصادی نمره قبولی دریافت نکرد

وی افزود: درخصوص درآمد سرانه ملی با پیش بینی های برنامه ششم فاصله زیادی دارد، همچنین در ضریب جینی عدد ۱۰ واحد درصدی را نشان می دهد که بیانگر این است که خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده و وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: نرخ بیکاری در برنامه باید به ۱۰ درصد می رسید که در عملکرد دولت ۱۱ درصد را نشان می داد که البته در این موضوع فاصله زیادی با برنامه نداشت، اما در مقابل حجم نقدینگی ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشت که آثار تورمی خود را در جامعه داشته است.

میرتاج الدینی تصریح کرد: لازم است ابعاد مختلف کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی جدی قرار گیرد و مشخص شود چرا به لحاظ اقتصادی به این شرایط رسیده ایم و علت آن که از اهداف پیش بینی شده به این میزان دور شده و نمره قبولی دریافت نکرده، چیست؟