نقش سفرهای استانی رئیسی در تنظیم بودجه ۱۴۰۱

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تمرکززدایی مهمترین وجه تمایز بودجه سال آینده کل کشور است، گفت: این امر که به صورت واقعی اتفاق خواهد افتاد، موجب افزایش منابع استان ها می شود که در توسعه و عدالت اثرگذار خواهد بود.

ایرنا نوشت: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تمرکززدایی مهمترین وجه تمایز بودجه سال آینده کل کشور است، گفت: این امر که به صورت واقعی اتفاق خواهد افتاد، موجب افزایش منابع استان ها می شود که در توسعه و عدالت اثرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر روز یکشنبه افزود: رویکرد دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ از پایتخت محوری به سمت رعایت نگاه کلان ملی در بودجه متمرکز شده و بستری فراهم می سازد تا اختیار استانداران افزایش یافته و همچنین درآمد استان از تملک دارایی ها افزایش یابد. وی اظهار داشت: دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود نگاهی پایتخت محور نداشته و این عمل باعث افزایش منابع استانی استان ها می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درخصوص نقش سفرهای استانی دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: سفرهای استانی رییس جمهوری گام اول برای دریافت اطلاعات بوده و نقش مفیدی در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ داشته است.