نتیجه فقر و گرانی مسکن: سرگردانی خانواده‌ها در در مراکز نگهداریِ افراد بی‌خانمان برای جای خواب

مواجه شدن مراکز کاهش آسیب با خانواده‌هایی که معتاد نیستند اما بی‌سرپناه شده‌اند.

مواجه شدن مراکز کاهش آسیب با خانواده‌هایی که معتاد نیستند اما بی‌سرپناه شده‌اند.

هجوم مشکلات اقتصادی سبب شده خانواده‌های زیادی بی‌سرپناه و سرگردان در مراکز نگهداریِ افراد بی‌خانمان در سطح شهر شوند. درهمین‌باره «سپیده علیزاده» مدیر موسسه کاهش آسیب «نور سپید هدایت» واقع در پارک شوش به خبرآنلاین گفت: «در این مدت خانواده‌های زیادی بی‌سرپناه شده‌اند، خانواده‌هایی که معتاد نیستند اما با بی‌سرپناه شدن آسیب‌های جدی‌ای را دارند تجربه می‌کنند، دلیل بی‌سرپناه شدن آن‌ها در اغلب موارد فقر مالی و موارد مرتبط با فقر مانند بیکاری است.»

او ادامه داد: «مشکل اساسی ما در مواجه شدن با این خانواده‌ها این است که ما هیچ مرکز نگهداری برای خانواده‌ها نداریم، در نتیجه زن و فرزند این خانواده‌های بی‌سرپناه را در مرکز زنانِ پارک شوش اسکان می‌دهیم آن‌هم اگر فرزندشان دختر یا پسر کم سن و سال باشد و مرد خانواده را به مرکز آقایان معرفی می‌کنیم.»