مولاوردی و شجاعی در پخش زنده، برنامه جهان آرا را ترک کردند

شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی مهمانان برنامه جهان آرا درباره مسایل حوزه زنان در اعتراض به میهمان تلفنی برنامه، این برنامه را ترک کردند.

شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی مهمانان برنامه جهان آرا درباره مسایل حوزه زنان در اعتراض به میهمان تلفنی برنامه، این برنامه را ترک کردند.

در حالی که شجاعی و مولاوردی، معاونان ادوار گذشته زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، برای پاسخ به صحبت‌های انجام شده در برنامه هفته گذشته جهان آرا به این برنامه دعوت شده بودند، مجری این برنامه در اقدامی غیرحرفه‌ای و از پیش طراحی شده به جای فرصت به مهمانان برنامه ، با در اختیار قرار دادن فرصت برنامه یه یک مهمان تلفنی باعث ناراحتی و ترک برنامه از سوی این دو مسئول اسبق شد.

گفتنی است هفته گذشته زهرا شجاعی، مشاور سیدمحمد خاتمی و رییس مرکز امو ر مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم به ‌همراه شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار که ازجمله معاونان حسن روحانی در دوران ۸ساله ریاست‌جمهوری او بوده و به‌ ترتیب در دولت یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده را برعهده داشتند، در یک بیانیه مشترک، اتهام‌هایی را که یکی از میهمانان برنامه جهان‌آرا علیه دولت اصلاحات و اعتدال مطرح کرده بود، تکذیب کردند.