موسسه رازی: مشتری خارجی برای واکسن رازی کوو پارس داریم

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: مشتری خارجی برای واکسن رازی کوو پارس داریم و با آنها در حال مذاکره هستیم.

ایرنا نوشت: معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: مشتری خارجی برای واکسن رازی کوو پارس داریم و با آنها در حال مذاکره هستیم.

دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا شرایط برای صادرات واکسن رازی فراهم شده است؟ افزود: تعدادی از کشورها خواهان واکسن ایرانی رازی کووپارس هستند که در حال مذاکره با آنها هستیم تا اقدامات لازم برای صادرات این واکسن انجام گیرد.

وی ادامه داد: برخی از کشورهای همسایه و نیز سایر کشورهای درخواست خود را برای صادرات این واکسن اعلام کرده اند.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی توضیح داد: اولویت اصلی ما تامین نیازها داخل کشور است که با تمام توان در این مسیر گام برمی داریم، اما با تامین نیازهای داخلی، اقدام به صادرات این محصول فناورانه خواهیم کرد.

کارآزمایی بالینی در کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال به زودی انجام می شود

فلاح در خصوص کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس در رده سنی زیر ۱۸ سال نیز گفت: پروتکل کارآزمایی واکسیناسیون رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال را برای سازمان غذا و دارو ارسال کردیم که امید است پس از اخذ مجوز تا ۲ هفته آتی بتوانیم این طرح مطالعاتی را آغاز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با انجام موفقیت آمیز این طرح مطالعاتی، کودکان بین ۱۲ تا ۱۷ سال می توانند این واکسن ایرانی را با آرامش خاطر تزریق کنند تا در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، در خصوص تست بالینی بوستر دز یادآور شد: بیشتر مطالعه برای بوستر دز این واکسن انجام شده که تا چند روز آینده نتایج آن به سازمان غذا و دارو ارسال می شود تا بتوان آن را به عنوان دز بوستر استفاده کرد.

واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی – استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا است که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت تولید می شود.

موسسه رازی از اسفند سال ۱۳۹۸ کار ساخت واکسن را آغاز و از روش واکسن پروتئینی نوترکیب که از ایمن ترین واکسن ها است برای تولید آن استفاده کرد.