معاون دادستان کل کشور: در صورت لزوم قوه قضائیه به موضوع رمزارزها ورود خواهد کرد

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند، گفت: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم.

تسنیم نوشت: معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند، گفت: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم.

سعید عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: امروزه ارزهای دیجیتالی خودشان را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده‌اند و چه بسا این رمزارزها یک پدیده‌ایی در مقابل دلار از سوی کشورهای مخالف آمریکا باشد.

وی با تأکید بر اینکه رمزارز موضوعی نیست که دادستانی کل بخواهد برای آن تصمیم بگیرد، تصریح کرد: دادستانی کل کشور از حیث مدعی‌العموم حافظ منافع مردم است و در خصوص زیان‌های احتمالی وارده به مردم باید به‌موقع ورود کند و دستور لازم را صادر کند.

عمرانی ادامه داد: موضوع رمزارزها موضوعی اقتصادی است و در این خصوص یک جامع‌نگری کلی در سطح حکومت باید اتفاق بیفتد و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود؛ قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم بخشی از حکومت هستند و در صورت لزوم به موضوع ورود خواهند کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور متذکر شد: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم و برای آن یک کارشناسی دقیق و درست انجام بدهیم زیرا رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند و این را باید متخصصان امر اعلام کنند که اگر تهدید است، باید قوانین سلبی با مجازات کافی در نظر گرفته شود و اگر فرصت است، باید مجوز لازم برای توسعه آن داده شود.

عمرانی با بیان اینکه در گذشته مواردی در خصوص رمزارزها بوده که برای آنها مجوز صادر شده است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه باید به‌موقع در جریان امور در خصوص فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها باشند و فعالیت‌های کارشناسی را انجام دهند.