مرد نجیب، کلاه فوتبال ایران را برداشت و پرید

یکی از مهم‌ترین و سنگین پرونده‌های بدهی ورزش و فوتبال ایران مربوط به شکایت مارک ویلموتس است.

گل سر سبد بدهی های فوتبال ایران ماجرای ویلموتس است. جایی که فدراسیون فوتبال به پرداخت ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار یورو محکوم شد. ویلموتس بعد از ۵ ماه سرمربیگری ایران و هدایت تیم ملی در ۴ بازی رسمی که با دو شکست به عراق و بحرین همراه بود، به علت دریافت نکردن مطالباتش و نقض قرارداد به فیفا شکایت کرده و با وکالت همسرش که یکی از حقوقدان های برجسته اروپایی در حوزه ورزش است پیروز این پرونده شد. سرمربی‌ای که از سوی تاج لقب «مرد نجیب» را گرفته بود، با این پول بادآورده ناشی از عدم آگاهی و مسایل حاشیه ای مدیران ایرانی به خصوص شخص مهدی تاج؛ می تواند تا سال ها حساب بانکی اش را به رخ خیلی ها بکشد!