مخالفت ۱۰ کشور با طرح جدید جام جهانی

۱۰ فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی هم مخالفت خود با طرح پیشنهادی برگزاری جام جهانی به صورت هر دو سال یک بار اعلام کردند.

۱۰ فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی هم مخالفت خود با طرح پیشنهادی برگزاری جام جهانی به صورت هر دو سال یک بار اعلام کردند.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به دنبال اجرایی کردن ایده برگزاری مسابقات جام جهانی هر دو سال یکبار است که مخالفان زیادی از جمله اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) دارد و حالا کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کنمبل) نیز مخالفت خود با برگزاری این مسابقات به این شکل را اعلام کرد.
در بیانیه‌ای که کنمبل منتشر کرده، آمده است: « پروژه مورد بحث به سنت تقریباً ۱۰۰ ساله فوتبال جهان پشت می‌کند و تاریخِ یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی روی کره زمین را نادیده می‌گیرد. کنمبل از فرمت کنونی جام جهانی با ضوابط و سیستم‌های طبقه‌بندی آن پشتیبانی می‌کند، چون ثابت کرده است که یک مدل موفق است که بر اساس برتری ورزشی است و به تلاش، استعداد و کار برنامه‌ریزی شده پاداش می‌دهد».
در ادامه این بیانیه می‌خوانید: «هیچ دلیل، مزیت یا توجیهی برای تغییری که فیفا (برای مسابقات جام جهانی) ترویج می‌کند، وجود ندارد. ۱۰ کشوری که کنمبل را تشکیل می‌دهند، تأیید می‌کنند که در جام جهانی که هر دو سال یکبار برگزار شود، شرکت نخواهند کرد».
مسابقات جام جهانی از سال ۱۹۳۰ هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. برزیل برنده پنج دوره جام جهانی و آرژانتین برنده دو دوره جام جهانی عضو کنفدراسیون آمریکای جنوبی هستند.