مجازات فالگیری ، رمالی و دعانویسی چیست؟

گفته می شود، جرم فالگیری، رمالی و دعانویسی و مجازات آن بنا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ اینگونه است که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن‌ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران نوشت: گفته می شود، جرم فالگیری، رمالی و دعانویسی و مجازات آن بنا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ اینگونه است که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن‌ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

همچنین اگر قاضی عمل رمالی را کلاهبرداری بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا ۷ سال را در نظر می گیرد, البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است .

جدا از بحث کلاهبرداری عنوان‌های دیگری مانند کلاشی در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که براساس ان هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست اورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرده و ذیل این قانون مرتکبان را مورد تعقیب قرار می‌دهند. آمارهای موجود نشان می‌دهد ایرانیان سالانه بیش از ۳۸۷ میلیارد تومان برای جویا شدن نظر فالگیر، هزینه می‌کنند.