ماجرای قبض‌های نجومی برق چه بود؟

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص نجومی شدن قبوض برخی از مشترکان صنعت برق توضیحاتی را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص نجومی شدن قبوض برخی از مشترکان صنعت برق توضیحاتی را ارائه داد.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اعتراض برخی از مشترکان به قبوض نجومی برق خود گفت: حدود ۱۵ درصد مشترکان، بین الگوی تعیین شده تا دو برابر الگو، مصرف داشته‌اند، برای این دسته از مشترکان علاوه بر افزایش سالانه ۷ درصد تعرفه، ۱۶ درصد افزایش تعرفه به دلیل مصرف بالاتر از الگو محاسبه شده و در مجموع ۲۳ درصد افزایش تعرفه در قبض آن‌ها اعمال شده است.

او ادامه داد: با بررسی قبض‌های صادرشده امسال در شرکت توانیر مشخص شده که حدود ۸۲ درصد یعنی ۲۵ میلیون مشترک کمتر از الگوی تعیین شده در مناطق معتدل و ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق داشته‌اند که برای این گروه از مشترکان فقط ۷ درصد افزایش سالانه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده این مشترکان رقم بسیار پایینی است.
سخنگوی صنعت برق کشور  تصریح کرد: امسال هم با توجه به افزایش دما و آغاز زود هنگام فصل تابستان مصرف برق به شدت افزایش پیدا کرده است.

رجبی مشهدی اضافه کرد: صورت حساب برق مشترکان طبق مصوبه هیئت وزیران که سالیانه ۷ درصد و برای مشترکان پرمصرف که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، ۱۶ درصد محاسبه و پرداخته خواهد شد.

او گفت: مشترکانی که مازاد دو برابر الگوی هر منطقه مصرف دارند، میزان مازاد مصرف‌شان با متوسط خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود که فعلا ۸۰۰ تومان بابت هر مگاوات است. از تعداد ۳۰ میلیون مشترک قبوض ۸۵۰  هزار مشترک بر اساس نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین می‌شود.

سخنگوی صنعت برق در پایان گفت: در حال حاضر ۸۲.۵ درصد مشترکان برق زیر الگوی مصرف هستند و فقط افزایش ۷ درصدی تعرفه را در قبوض خود داشته‌اند، ۱۷.۵ درصد مشترک پرمصرف هستند و از این میزان ۲.۶ درصد مشترکانی هستند که مازاد بر دو برابر الگو مصرف دارند.