«لایحه تامین کالاهای اساسی» ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساس و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس خبر داد و گفت: این لایحه ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد.

مهر نوشت:معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساس و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس خبر داد و گفت: این لایحه ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد.

سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفتگویی از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد .

حسینی گفت: این لایحه با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، تقدیم مجلس اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه لایحه فوق ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: دولت به زودی جزئیات این لایحه را تشریح خواهد کرد.