قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش روبه‌رو بود.

ایلنا نوشت:قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش روبه‌رو بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲۰ صدم درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۲۹ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲۰ صدم درصد افزایش به ۹۳ دلار و ۸۴ سنت رسید.

oilp

قیمت هر گرم طلا نیز با ۷۱ صدم درصد کاهش به ۵۶ دلار و ۶۹ سنت رسید.

gold-price-performance-USD_x