قیمت جدید دلار در صرافی‌ها/ یورو چه قیمتی پیدا کرد؟

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی روندی کاهش را دنبال کرده است.

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی روندی کاهش را دنبال کرده است.

دیروز قیمت دلار در سومین روز هفته در صرافی‌های بانکی در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت ماند. در پایان معاملات نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت۲۷ هزار و ۱۵۹ تومان ارسید.نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ۲۶ هزار و ۹۱۴ تومان گزارش شد. کف مقاومتی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۷هزار تومان اعلام شده است.به این ترتیب کف مقاومتی ۲۷هزار تومان و سقف مقاومتی ۲۷ هزار و هشتصد تومان گزارش شد.

بر اساس این گزارش، قیمت فروش هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۳۰ و ۷۸۲ تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ۳۰ هزار و ۵۰۵ تومان گزارش شد.

در بازار آزاد اما قیمت دلار در کانال ۲۹ هزار تومان قرار دارد.