قالیباف : بساط حقوق‌های چند ماه یکبار جمع خواهد شد

رئیس مجلس اعلام کرد با مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ حقوق همه کارکنان دولت با هر نوع قراردادی ، ماهانه پرداخت خواهد شد.

رئیس مجلس اعلام کرد با مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ حقوق همه کارکنان دولت با هر نوع قراردادی ، ماهانه پرداخت خواهد شد.

محمدباقر قالیباف در توییتر نوشت:

 

با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق های چند ماه یک بار که فشارهای غیر قابل تحمل معیشتی برگروه هایی از مردم وارد می کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.

 

 

قالیباف : بساط حقوق‌های چند ماه یکبار جمع خواهد شد