فخر فروشی اردوغان، زیر سایه شعر فارسی

در مراسم رونمایی از تابلوی تاریخی فتح استانبول توسط اردوغان، چیزی که بیش از همه به چشم کاربران توئیتر آمده بود، اشعار پارسی مندرج در حاشیه تابلو بود.

روزنامه خراسان نوشت: در مراسم رونمایی از تابلوی تاریخی فتح استانبول توسط اردوغان، چیزی که بیش از همه به چشم کاربران توئیتر آمده بود، اشعار پارسی مندرج در حاشیه تابلو بود.

در این نوشته آمده است: «گروهی کمر بسته فرهاد وار / دویدند با تیشه آبدار»

چند روز پیش، اردوغان در محله عمرانیه استانبول، از این تابلو رونمایی کرد که صحنه فتح استانبول به دست محمد دوم عثمانی را نشان می‌داد.

برخی از کارشناسان تاریخ معتقدند این تصویر و ابیات، متعلق به یکی از شاهنامه‌های پارسیِ دوران عثمانی باشد.

کاربری در این‌باره نوشت: «جالب است که اردوغان موقع فخر فروشیش هم با ابیات فارسی و فرهنگ فارسی مواجه می شود.»

و کاربر دیگری نوشت: «دلیل این که باید به شعر و فرهنگ بها داد را می شود توی همین تصویر دید.»