غیبت خریدهای جدید پرسپولیس مقابل نفت

دو بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس، به بازی مقابل نفت نمی رسند.

خریدهای جدید پرسپولیس به  بازی هفته ششم مقابل نفت هم نمی‌رسند. با توجه به وضعیت فعلی سرخ‌پوشان و اینکه بعید است تا چهارشنبه مطالبات کالدرون به صورت کامل به حسابش بنشیند و پنجره پرسپولیس بازشود؛ صفروف و هنانوف در بازی هفته ششم مقابل صنعت نفت هم امکان بازی نخواهند داشت و غایب خواهند بود.