عکسی از مسعود پزشکیان در صفحه اول روزنامه اصولگرا /رئیس جمهور ایران!

روزنامه اصولگرای فرهیختگان چاپ دوم خود را منتشر کرد.

روزنامه اصولگرای فرهیختگان چاپ دوم خود را منتشر کرد.

در پی اعلام غیررسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و پیروزی مسعود پزشکیان، روزنامه فرهیختگان چاپ دوم دوم خود را باعکسی از مسعود پزشکیان منتشر کرد.

عکسی از مسعود پزشکیان در صفحه اول روزنامه اصولگرا /رئیس جمهور ایران!