عضو شورای تهران: ماموران شهربان مانع ورود آقایان به واگن مترو خانم‌ها شوند

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم کنترل ورود آقایان به واگن بانوان گفت: به نظر می‌رسد غفلتی نسبت به موضوع کنترل ورود آقایان به واگن بانوان صورت گرفته است.

مهر نوشت: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم کنترل ورود آقایان به واگن بانوان گفت: به نظر می‌رسد غفلتی نسبت به موضوع کنترل ورود آقایان به واگن بانوان صورت گرفته است.

مهدی اقراریان با اشاره به اقدام شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در راستای ایجاد فضاسازی محیطی برای واگن‌های ویژه بانوان گفت: گامی که مترو در این زمینه برداشت، اقدام مثبتی بود و یک فضاسازی مناسبی برای واگن‌های ویژه بانوان صورت گرفت؛ اما باید توجه داشت که این اقدام، اقدام آغازین است و در مرحله نخست، نیاز به فرهنگ‌سازی داریم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه در چهار سال گذشته این موضوع بسیار مهم که از حقوق بانوان در مترو محسوب می‌شود و مرتبط با کرامت انسانی افراد است، پایمال شده و شاهد هستیم که در واگن‌های ویژه بانوان و کودکان هم دستفروشان و هم برخی از آقایان وارد می‌شوند و فضای روانی این واگن‌ها را برای بانوان با چالش مواجه می‌کنند.

وی تصریح کرد: اقدام بعدی که در این زمینه باید صورت گیرد، کنترل دقیق توسط مترو با استفاده از ظرفیت‌های شهرداری و ممانعت از ورود آقایان به این واگن‌ها است و لازم است یک اقدام سلبی صورت گیرد.

اقراریان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شهربان در قالب یک طرح ویژه برای کنترل ورود آقایان به واگن بانوان اظهار کرد: در این زمینه جای دارد که پلیس مترو و مدیریت ایستگاه‌ها نیز فعال‌تر شوند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد غفلتی نسبت به موضوع کنترل ورود آقایان به واگن بانوان صورت گرفته‌است، گفت: موضوع فرهنگ‌سازی و اقدامات تبلیغی می‌تواند برای جلوگیری از ورود آقایان به واگن بانوان مؤثر باشد.

وی در پایان تاکید کرد: این موضوع، جز موضوعاتی است که توسط شورای شهر تهران دنبال می‌شود و امیدواریم زودتر گزارش اقدامات صورت گرفته به صحن شورا ارائه شود.