طعنه مشاور قالیباف به جلیلی؛ به همین سادگی!

مشاور سیاسی قالیباف به خبرهای غیررسمی از پیروزی پزشکیان در انتخابات واکنش نشان داد.

مشاور سیاسی قالیباف به خبرهای غیررسمی از پیروزی پزشکیان در انتخابات واکنش نشان داد.

محمد سعید احدیان، مشاور سیاسی قالیباف، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، به خبرهای غیررسمی پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، واکنش نشان داد و نوشت:

انتخابات ۹۲ تکرار شد…

به همین سادگی

طعنه مشاور قالیباف به جلیلی؛ به همین سادگی!