طالبان: ما نمونه‌ای از محراب و منبر هستیم؛ باید الگوی جهانی شویم

شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به‌معروف طالبان طی یک سخنرانی اظهار کرد که حکومت طالبان باید در سطح جهانی الگو شود.

شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به‌معروف طالبان طی یک سخنرانی اظهار کرد که حکومت طالبان باید در سطح جهانی الگو شود.

صفحه توئیتری آماج نیوز با انتشار ویدیویی از سخنرانی شیخ محمد خالد حنفی به نقل از وی نوشت:

باید رفتاری را پیشه کنیم که جهانیان بگویند؛ “دین همین است”. ما نمونه‌ی از محراب و منبر هستیم و باید به کردار و رفتار خود دقت بیشتر کنیم تا به سطح جهانی الگو شویم.