شرایط ورود و خروج مشمولان سربازی خارج از کشور از زبان سخنگوی دولت

مشمولان ۲ بار در سال اجازه ورود به کشور دارند.

مشمولان ۲ بار در سال اجازه ورود به کشور دارند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: به منظور تسهیل در تردد کسانی که مشمول سربازی هستند و خارج کشور الان حضور دارند، با حمایت رهبری مجوز دو بار حضور در سال به داخل کشور صادر شده است.