سرمایه‌گذاری مایکروسافت برای تربیت ۲۵۰ هزار نیروی امنیت سایبری

مایکروسافت یک برنامه ملی را با همکاری کالج ها برای کمک به پر کردن ۲۵۰ هزار شغل امنیت سایبری تا سال ۲۰۲۵ را آغاز می کند.

مایکروسافت یک برنامه ملی را با همکاری کالج ها برای کمک به پر کردن ۲۵۰ هزار شغل امنیت سایبری تا سال ۲۰۲۵ را آغاز می کند.

به گزارش ایسنا، مایکروسافت در یک وبلاگ اعلام کرد این غول نرم افزاری ده‌ها میلیون دلار در این ابتکار به مدت چند سال آینده سرمایه گذاری می کند. بعضی از افراد آموزش دیده در مایکروسافت کار خواهند کرد اما اکثر آنها می توانند نزد ده‌ها هزار کارفرمای دیگر در سراسر آمریکا کار پیدا کنند.

برد اسمیت، رییس مایکروسافت در معرفی این برنامه به مطبوعات گفت: ما نمی توانیم از کشور حفاظت کنیم مگر این که مشاغل امنیت سایبری خالی را پر کنیم. از نظر وی، ۱۰۴۴ کالج محلی آمریکا راه حلی برای این موضوع هستند.

مایکروسافت با کمبود نیروی کار در عرصه امنیت سایبری روبرو شده است. هکرهای روسی سال گذشته آپدیت نرم افزار شرکت سولار ویندز را آلوده کردند. مایکروسافت که مشتری سولار ویندز بود، موارد معدودی از بدافزار را در رایانه های خود شناسایی کرد و همچنان که تلاش کرد به مشتریانش برای حفاظت از خودشان کمک کند، متوجه شد کمبود کارکنان امنیت سایبری تعلیم دیده واکنش مشتریان این شرکت به وضعیت مذکور را آهسته کرده است.

در حال حاضر از هر سه شغل امنیت سایبری در آمریکا، یک پست خالی مانده است و از هر ۲۰ شغل موجود در این کشور، بیش از یک شغل مستلزم مهارت‌های امنیت سایبری است که به حدود ۴۶۰ هزار شغل با میانگین حقوق ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ دلار بالغ می شود.

بسیاری از این مشاغل به مدرک کالج چهار ساله نیاز ندارند. به همین دلیل مایکروسافت یک برنامه آموزشی امنیت سایبری رایگان برای موسسات آموزش عالی تر فراهم خواهد کرد و مستقیما با ۱۵۰ کالج محلی در سراسر آمریکا همکاری می کند و یک برنامه بورس تحصیلی برای ۲۵ هزار دانشجو فراهم خواهد کرد. اسمیت گفت: کالج‌های محلی یک دارایی فوق العاده هستند و در حال حاضر ۱۱.۸ میلیون دانشجو را در سراسر این کشور ثبت نام کرده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رییس مایکروسافت گفت: سرمایه گذاری در کالج‌های محلی به تنوع کارکنان امنیت سایبر ی کمک خواهد کرد. در حال حاضر این صنعت ۸۰ درصد از مردان و ۸۵ درصد از سفید پوستان تشکیل شده است. دانشجویان کالج ۴۰ درصد سیاه پوست، آمریکایی آفریقایی تبار یا اسپانیولی و ۵۷ درصد دانشجویان زن هستند.