رکورد عجیب لیورپول در تاریخ فوتبال

لیورپول رکورد عجیبی در تاریخ باشگاه خود به ثبت رسانده است.

در حالی که در بعضی تیم ها تغییر سرمربی یک رویه است و حتی در یک فصل چند سرمربی عوض می کنند اما تیم هایی هستند که شرایط متفاوتی دارند.

در باشگاه لیورپول اما شرایط متفاوت تر از همه جا است و در تاریخ تنها ۲۰ سرمربی داشته اند!

در قدمت ۱۲۹ ساله این باشگاه آن ها فقط ۱۹ سرمربی را روی نیمکت خود دیدند که کلوپ مربی شماره ۲۰ است!

۱۱ انگلیسی، ۴ اسکاتلندی، یک اسپانیایی، یک فرانسوی، یک ایرلندی، یک آلمانی در این تیم حاضر بودند.

کنی داگلش در دو مقطع متفاوت روی نیمکت آنفیلد نشست.