روزنامه رسالت: کسانی که با حمله روسیه به اوکراین مخالفند، قالتاق و حقوق بگیر “ناتو” هستند!

پدیداری چنین حوادثی یک فایده برای ما ایرانیان دارد و آن اینکه می شود به خوبی اعضای باند ناتو را در رسانه‌های داخل شناسایی کنیم.

روزنامه رسالت در واکنش به اعتراض رسانه های داخلی به جنگ روسیه علیه اوکراین نوشت:پدیداری چنین حوادثی یک فایده برای ما ایرانیان دارد و آن اینکه می شود به خوبی اعضای باند ناتو را در رسانه‌های داخل شناسایی کنیم.

شمار کثیری از قالتاق‌هایی که در رسانه‌های داخل جا خوش کرده‌اند، حقوق‌بگیر ناتو هستند و برخی هم نوکر بی‌جیره و مواجب ناتو هستند . مأموریت آنها باز کردن پای ایران به مناقشه اوکراین و تحریف روایتگری این جنگ به گونه‌ای که ملت ما را به دامن «ناتو» هول بدهند.

همه سعی آنها این است که از یک دلقک صهیونیست که در کی‌یف با جنگ نرم آمریکا و رژیم صهیونیستی رئیس‌جمهور شده ، یک قهرمان بسازند و خیانت او را که منافع مردم اوکراین را در پای منافع آمریکا و ناتو ذبح کرده است، بپوشانند.