روبل روسیه سقوط کرد

پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت روبل روسیه در بازار ایران سقوط کرد.

پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت روبل روسیه در بازار ایران سقوط کرد.

قیمت روبل روسیه امروز در بازار تهران ۱۲ تومان کاهش یافت. بر همین اساس، روبل روسیه امروز در بازار ۳۱۰ تومان قیمت دارد.

همچنین لیر ترکیه در بازار به قیمت یک هزار و ۸۳۰ تومان، یورو ۲۹ هزار و ۱۶۶ تومان رسید.