راه تشویق به ازدواج،وام دادن نیست؛باید توسعه اقتصادی و به دنبالش توسعه اجتماعی و فرهنگی به وجود آید

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس حوزه جمعیت و رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت به روزنامه جوان گفت:وقتی در مورد تجرد قطعی صحبت می‌کنیم فاصله ۴۰ تا ۴۵ سال منظور است؛ یعنی افراد به یک سنی می‌رسند که ترجیح می‌دهند مجرد بمانند.

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس حوزه جمعیت و رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت به روزنامه جوان گفت:وقتی در مورد تجرد قطعی صحبت می‌کنیم فاصله ۴۰ تا ۴۵ سال منظور است؛ یعنی افراد به یک سنی می‌رسند که ترجیح می‌دهند مجرد بمانند.

ما اگر توسعه اقتصادی داشته باشیم به‌دنبال آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز اتفاق می‌افتد. فرد برای ازدواج باید تأمین شغلی داشته باشد. وقتی تأمین شغلی نداشته باشد و بخواهد ازدواج کند طبیعتاً این اتفاق نمی‌افتد و همین می‌شود که میانگین سن ازدواج در مورد آقایان حدود ۳۱ تا ۳۲ سال و در مورد خانم‌ها ۲۷ تا ۲۸ است.
از طرف دیگر تب و تاب تحصیل هم خیلی در حال از بین بردن جامعه است. ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی، بیشترین تعداد فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دنیا را دارد. ما ۲۰ میلیون فارغ‌التحصیل داریم که ۱۰ میلیون آن‌ها بیکار هستند.

اگر فردی حداقل‌های نیازهای خانواده را نتواند تأمین کند و احساس کند شرمنده خانواده است، قاعدتاً نمی‌تواند ازدواج کند و اگر ازدواج هم کند، یک ازدواج موفق نخواهد بود.