دیدار امروز صبح احمدی نژاد با مردم در آستانه سفر آخر هفته به خارج از کشور+ عکس

احمدی نژاد، امروز صبح در میدان 72 نارمک با مردم دیدار کرد. گفتنی است، بر اساس گزارش کانال دولت بهار، احمدی نژاد آخر هفته به سفری 2 روزه به ترکیه می رود.

اقتصاد نیوز نوشت : احمدی نژاد، امروز صبح در میدان ۷۲ نارمک با مردم دیدار کرد. گفتنی است، بر اساس گزارش کانال دولت بهار، احمدی نژاد آخر هفته به سفری ۲ روزه به ترکیه می رود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت های نهم و دهم امروز صبح در میدان ۷۲ نارمک با مردم دیدار کرد. گفتنی است، بر اساس گزارش کانال دولت بهار، احمدی نژاد آخر هفته به سفری ۲ روزه به ترکیه می رود.
دیدار امروز صبح احمدی نژاد با مردم در آستانه سفر آخر هفته به خارج از کشور+ عکس
دیدار امروز صبح احمدی نژاد با مردم در آستانه سفر آخر هفته به خارج از کشور+ عکس