دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا در استان‌های غربی کشور چیست؟

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به چرایی روند صعودی کرونا و قرمز شدن برخی شهرها در استان‌های غربی کشور، گفت: در صورت عدم اقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون علیه کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت و میزان بستری افزایش یابد، علی‌رغم انجام واکسیناسیون در کشور، می‌تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد.

ایسنا نوشت: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به چرایی روند صعودی کرونا و قرمز شدن برخی شهرها در استان‌های غربی کشور، گفت: در صورت عدم اقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون علیه کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت و میزان بستری افزایش یابد، علی‌رغم انجام واکسیناسیون در کشور، می‌تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد.

دکتر حمیدرضا جماعتی درباره روند صعودی کرونا در برخی استان‌ها و احتمال بروز پیک ششم بیماری، گفت: متاسفانه شهرها و استان‌هایی که در حال حاضر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته‌اند، استان‌هایی بودند که عمدتا در حوزه واکسیناسیون علیه کرونا، آن اشتیاق و اقبالی که باید در آن‌ها انجام می‌شده، انجام نشده است.

وی افزود: همانطور که بارها اعلام کرده‌ام، واکسیناسیون اثر پیشگیرانه در مقابل بیماری دارد و بعد از آن هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مهم است. بنابراین واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دو پایه مهم در پیشگیری از کرونا هستند و در ادامه هم محدودیت‌های هوشمند قرار دارند. محدودیت‌های هوشمند نیز بر اساس استراتژی‌های وزارت کشور و ریاست جمهوری پیش رفته و تغییر می‌کنند. در عین حال فعلا اجرای طرح محدودیت‌های هوشمند در سه استان به صورت پایلوت در حال انجام است که نتایج نهایی آن را به کمیته علمی ارائه خواهند داد.

جماعتی ادامه داد: با این حال دو اقدامی که همواره برای پیشگیری از شیوع کرونا توصیه می‌کنیم، واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. استان‌هایی که از نظر میزان بستری و مورتالیتی وارد رنگ‌بندی قرمز کرونا شده‌اند که عمدتا در برخی استان‌های غربی هستند، استان‌هایی بودند که میزان واکسیناسیون‌شان نسبت به استان‌های دیگر بسیار کمتر بوده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس به دنبال عدم اقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به میزان مناسب که از عوامل مهم پیشگیری از کروناست، شاهد چنین شرایطی خواهیم بود. به همین دلیل توصیه ما این است که فعلا این دو اقدام بهداشتی را که شامل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون است، مردم جدی بگیرند و با تمام قوا انجام دهند تا شاهد کنترل پاندمی کرونا در آن استان‌ها و برگشت از حالت قرمز به حالت آبی در این استان‌ها باشیم. در غیر این صورت وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت بیماری کرونا و میزان بستری در برخی استان‌ها افزایش یابد، علی‌رغم انجام واکسیناسیون در کشور، می‌تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد و این از مواردی است که نسبت به آن نگرانی داریم.

جماعتی گفت: البته روند صعودی و قرمز شدن برخی شهرها را نمی‌توان شروع پیک ششم در آن‌ها دانست و پیک را معمولا در کل کشور ارزیابی کرده و اعلام می‌کنند؛ اما تعداد موارد مثبت و بستری کرونا در برخی استان‌ها افزایش یافته است.