دفاع نماینده مجلس از تجمعات اخیر معلمان

صباغیان بافقی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص اعتراضات اخیر معلمان، گفت: دلیل تجمعات اخیر معلمان این است که تشکل صنفی ندارند. چند میلیون معلم صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این روش تلاش می‌کنند اعتراض و دغدغه‌های خود را بیان کنند.

ایلنا نوشت:صباغیان بافقی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص اعتراضات اخیر معلمان، گفت: دلیل تجمعات اخیر معلمان این است که تشکل صنفی ندارند. چند میلیون معلم صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این روش تلاش می‌کنند اعتراض و دغدغه‌های خود را بیان کنند.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق ، درخصوص اعتراضات اخیر معلمان و فرهنگیان به ویژه در حوزه مباحث معیشتی، گفت: حقوق و دریافتی معلمان کم است و واقعا کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. دوم اینکه حق معلمان است که مسائل خود را مطالبه کنند. متاسفانه در کشور ما به نحوی شده است که تا کسی اعتراض نکند، حقش را به او نمی‌دهند.

وی افزود: مساله سوم؛ علت و دلیل که دلیل این تجمعات این است که تشکل صنفی ندارند. چند میلیون معلم صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این روش تلاش می‌کنند اعتراض و دغدغه‌های خود را بیان کنند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، در پایان تصریح کرد: با تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی کمی شرایط بهتر خواهد شد، اما باید بیش از این‌ها افزایش حقوق داشته باشند، چراکه هرچقدر به حوزه آموزش و پرورش اختصاص دهیم، یک سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و نباید به دید هزینه به آن نگاه کنیم.