در جلسه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی چه گذشت؟

دیروز سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برگزار و طی آن ۱۰ ماه دیگر از آیین‌نامه داخلی این کمیسیون به تصویب رسید.

قرن نو نوشت: دیروز سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برگزار و طی آن ۱۰ ماده دیگر از آیین‌نامه داخلی این کمیسیون به تصویب رسید.

در ابتدای این جلسه که طبق قرار قبلی به صورت زنده پخش شد، رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک درخواست کرد پخش زنده موقتا به دلیل طرح مسایل داخلی کمیسیون قطع شود و دوباره از سر گرفته شد اما در نهایت این قطعی چند دقیقه بیشتر طول نکشید و جلسه به صورت علنی منتشر شد.

همچنین لطف‌اله سیاهکلی، سخنگوی این کمیسیون در سومین جلسه نیز غایب بود و از سه جلسه برگزار شده تاکنون، او در دو جلسه غایب بوده است.

کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در جلسه گذشته خود سه ماده را تصویب و یک ماده را بررسی کرده بود که در نهایت با رای اکثریت اعضای کمیسیون، ماده چهارم آیین‌نامه کمیسیون مبنی بر اینکه جلسات بررسی این طرح از رسانه ملی و تارنمای خبرگزاری مجلس پخش شود و رسانه‌های دارای مجوز حضور در جلسات صحن علنی مجلس مجاز به حضور در این جلسات باشند، تصویب شد.

براساس ماده ۵ نیز مصوب شد جلسات هیات رییسه کمیسیون به منظور تبادل نظر و اخذ تصمیمات درخصوص جلسات کمیسیون و تنظیم دستور هفتگی با توافق اکثریت هیات رییسه تشکیل شود و براساس ماده ۶ مقرر شد رییس و نواب رییس کمیسیون، مسوولیت امضا و ارسال کلیه مکاتبات کمیسیون را برعهده داشته باشند.

طبق ماده ۷ آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصویب شد هیات رییسه کمیسیون می‌تواند دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان را به منظور حضور در جلسات دائمی تعیین کند و آنها نیز موظف به حضور در جلسات خواهند بود و در کلیه جلسات کمیسیون، نماینده رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، دولت و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی برای حضور و اظهار نظر در جلسه دعوت می شوند و هر کدام مجازند حداکثر یک مشاور همراه داشته باشند.

براساس ماده ۸ نیز دبیران کمیسیون مسوولیت حضور و غیاب اعضا و پایش زمان را برعهده دارند و براساس ماده ۹، دعوت از مدعوین پس از تایید هیات رییسه و با امضای رییس یا یکی از نواب رییس انجام می‌شود.

ماده ۱۰ آیین‌نامه پیشنهادی داخلی مبنی بر اینکه اعضای کمیسیون موظف هستند به صورت مستمر در جلسات کمیسیون حاضر شوند و درصورت نیاز به مرخصی، از هیات رییسه کمیسیون مجوز بگیرند و مرخصی یا ماموریتی که موجب به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون شود، ممنوع است، با رای اکثریت حذف شد.

براساس ماده ۱۱، تصویب شد اسامی حاضران و غایبان هر جلسه در ابتدای جلسه اعلام و گزارش آن به هیات رییسه اعلام شود. نمایندگانی که سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب غیبت غیرموجه داشته باشند، از کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب جهت اقدام به هیات رییسه اعلام می‌شود.

براساس ماده ۱۲، تصویب شد با تصمیم هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح صیانت، کمیته یا کمیته‌های فرعی لازم با دارا بودن یک دبیر و دو نایب دبیر تشکیل شود.

براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه کمیسیون مشترک طرح صیانت، تصویب شد هیات رییسه موظف است قبل از هر جلسه از کارشناسان بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها، دولت، اصناف و همه گروه‌هایی که با موضوع طرح مرتبط هستند، دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۴ آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک مجلس برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی درخصوص اینکه رییس جلسه می‌تواند در ابتدای جلسه به مدت ۱۰ دقیقه نظرات خود را درباره طرح و موضوعات مرتبط با آن ارایه کند، تصویب شد. تبصره ماده ۱۴ مبنی بر اینکه رییس جلسه می‌تواند بخشی یا تمام وقت خود را به متخصصان واگذار کند، حذف شد.

امروز سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برگزار و مجموع مفاد مصوب آیین‌نامه داخلی آن به ۱۴ ماده رسید.

همچنین مقرر جلسه بعدی کمیسیون روز سه‌شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل کمیسیون تلفیق برگزار شود.