درگیری پژمان درستکار پس از طلایی شدن یزدانی

پس از پیروزی حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی حواشی کوچکی به وجود آمد.

بعد از پایان رقابت فینال حسن یزدانی و دیوید تیلور در قهرمانی جهان خبرنگار ایرانی یکی از رسانه های خارجی به دنبال مصاحبه با یزدانی بود که با مخالفت پژمان درستکار روبرو شد.سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با کنار زدن حسن یزدانی اجازه مصاحبه به او را نداد تا این اتفاق واکنش آن خبرنگار را به همراه داشته باشد.

آن خبرنگار مدعی بود که درستکار به عمد او را هول داده تا مانع از مصاحبه گرفتنش با یزدانی شود! در حالی که سوریان و درستکار در حال خوش و بش بودند خبرنگار مربوطه به او اعتراض کرد که سرمربی تیم ملی در پاسخ از او درخواست کرد تا برای تیم ملی ایران حاشیه درست نکند.

در ادامه باز هم بعد از مسابقه امیرحسین زارع،درستکار اجازه مصاحبه او در میکسدزون را نداد تا اعتراض های این خبرنگار ادامه پیدا کند.