درصد تغییر نرخ دلار پس از توافق وین/ پیش‌بینی جالب عضو اتاق ایران و چین از قیمت آتی ارز

به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی دارد و واقع‌بینانه است.

عضو اتاق ایران و چین معتقد است: به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی دارد و واقع‌بینانه است.

سعید اشتیاقی در یادداشتی درباره وضعیت قیمت ارز پس از توافق وین نوشت: اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد ۲۳ هزار تومان که در بودجه آمده است را باید خوشبینانه دانست، اما برخی کارشناسان برای مدت کوتاه محتمل دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی دارد و واقع‌بینانه است.

وی افزود: اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، این انتظار هست که سیر نزولی به این عدد پیش‌بینی شده برسد و این‌جاست که باید تدابیر هوشمندانه برای ثبات نرخ به وجود آمده انجام شود و نه این‌که نرخ بعد از توافق دوباره سیر صعودی بگیرد.

عضو اتاق ایران و چین تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن.